Privacy Policy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ‘Digital Art Plus’ verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van ’Digital Art Plus’, of om een andere reden persoonsgegevens aan ’Digital Art Plus’ verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

  1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Frans Dekker, Schuttenburg 11, 1391XH Abcoude, Kamer van Koophandel Utrecht 50076930.
Frans Dekker is bereikbaar via info@digitalartplus.nl of  of telefoon: 0294-284576.

  1. Welke gegevens worden verwerkt door ‘Digital Art Plus’ en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer,e-mailadres,

2.2 ’Digital Art Plus’  gebruikt geen cookies.

3. Bewaartermijn

’Digital Art Plus’ verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot het moment dat wordt verzocht de gegevens te verwijderen.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

4.1     Via info@digitalartplus.nl kan worden verzocht om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
4.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met info@digitalartplus.nl.
4.3     In het geval van klachten kan  contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgevens.

  1. WijzigingenDit Privacyverklaring kan worden gewijzigd.  Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.
    Versie 2 december 2018.